Skip to content Skip to navigation menu
Ajutor

1. GENERALITĂȚI ȘI DEFINIȚII

SEA este marcă înregistrată a SEA ROMANIA SRL, societate cu capital privat român, cu sediul social în București, str. Progresului nr. 110-116, clădirea C1, sector 5, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10737/1999, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO12472120, capital social 110.100.000 lei.

Accesul în cadrul website-ului și utilizarea acestuia se fac numai cu respectarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document. Utilizarea website-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator și realizarea de achiziții de produse oferite pe acest website presupun implicit acceptarea fără rezerve a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele ce decurg din aceasta (denumită „Utilizarea”).

„Vânzător”–SEA ROMANIA SRL denumită în continuare SEA;

„Cumpărător”–orice persoană juridică sau o persoană fizică autorizată sau o întreprindere individuală sau o întreprindere familială, entitate reglementată de prevederile OUG nr. 44/2008, și care efectuează o comandă;

„SITE”, „website” sau „pagină de internet” este domeniul www.sea.ro și toate subdomeniile acestuia.

„Autorizare”–documentul scris și înregistrat sau email-ul, primit de Cumpărător de la Vânzător prin care i se comunică un user și parola de acces la website;

„Comandă”–un document electronic ce reprezintă o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului www.sea.ro, intenția sa de a achiziționa bunuri prezentate pe site;

„Confirmarea plasării comenzii”–se realizează în momentul în care utilizatorul salvează comanda și primește un număr de comandă;

„Confirmarea comenzii”–reprezintă formularul trimis de un operator SEA în care sunt cuprinse produsele comandate de către client. Comunicarea confirmării comenzii se face printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail utilizată la înregistrarea pe site;

„Bunuri”–orice produs care urmează a fi furnizat Cumpărătorului de către Vânzător, ca urmare a contractului încheiat;

„Livrare”–semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către curier sau delegat SEA și/sau firma transportatoare.

„Contract”–reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului și/sau contractul încheiat între Vânzător și Cumpărător, acolo unde acesta există, anterior autorizării de a efectua comenzi online.

Se recomandă citirea acestor termeni și condiții înainte de a utiliza www.sea.ro și păstrarea unui exemplar tipărit pentru consultare ulterioară.

2. COMANDĂ

2.1. SEA se obligă să livreze Cumpărătorului produsele care fac obiectul ofertei comerciale, în conformitate cu responsabilitățile asumate prin prezenta comandă. Acesta din urmă se obligă să preia, să recepționeze și să achite contravaloarea produselor comandate către SEA, în conformitate cu prezenții termeni și condiții. Produsele și condițiile tehnice, unitățile de ambalare, documentele de calitate se pot comanda online și se constituie în anexe la prezenta comandă.

2.2. SEA poate modifica acești termeni și condiții, cu o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare din momentul publicării pe website. Accesarea acestui website indică acceptul utilizatorului în ceea ce privește termenii și condițiile. Prin efectuarea unei comenzi se confirmă că: (i) cumpărătorul este o persoană juridică sau (ii) cumpărătorul este o persoană fizică autorizată, o întreprindere individuală sau o întreprindere familială, așa cum sunt aceste entități reglementate de prevederile OUG nr. 44/2008.

2.3. Orice comandă făcută prin acest website va fi supusă acestor termeni și condiții.

2.4. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.5. Cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor dorite în coșul de cumpărături, selectarea metodei de plată, a adresei de livrare și, acolo unde se dorește, a metodei de livrare. Adăugarea unui bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

2.6. După lansarea și confirmarea detaliilor comenzii, SEA va trimite un formular în care sunt cuprinse produsele comandate de către utilizator. Comunicarea confirmării comenzii se face printr-un mesaj trimis pe adresa de e-mail utilizată la înregistrarea pe site.

2.7. Finalizarea comenzii de către SEA va avea loc la livrarea/ridicarea produselor comandate.

2.8. Orice comandă va fi livrată în limita stocului disponibil.

2.9. SEA recomandă a se păstra un exemplar tipărit al confirmării comenzii.

2.10. Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentărimmultimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

2.11. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului și/sau a tranzacției, în cazul plății cu card;

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SEA, în cazul plății online;

- realizarea a mai mult de doua încercări de livrări consecutive, eșuate din vina Cumpărătorului;

- între data comenzii și data recepției bunurilor, Cumpărătorul intră în incapacitate de plată.

2.12. Prin accesarea acestui site Cumpărătorul este de acord cu colectarea, stocarea, analizarea și procesarea automată de către SEA a informațiilor referitoare la comportamentul de utilizator, în special a celor generate de cookie-uri. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile utilizate pe site-ul www.sea.ro se poate accesa https://www.sea.ro/sea/ro/RON/cookies.

3. LIVRARE

3.1. Această pagină a website-ului este destinată exclusiv comenzilor online către clienți persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, exclusiv la adrese de pe teritoriul României. Preluarea produselor de către Cumpărător se face doar de persoane special delegate pentru aceasta, având obligația de a se legitima cu un act de identitate.

3.2. Livrarea se face doar pe teritoriul României, indiferent de modalitatea de plată aleasă.

3.3. Condiția de livrare standard este „franco depozit SEA".

3.4. În cazul în care un bun comandat de către cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea bunului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data la care Vânzătorul a luat la cunostință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a comenzii.

3.5. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat în momentul în care clientul intră în posesia mărfii. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

3.6. SEA își rezervă dreptul de a nu mai procesa comenzile venite din partea clienților pentru care s-au înregistrat refuzuri nejustificate constante și repetate de preluare a comenzilor lansate de pe un cont de client, fără o notificare prealabilă. Pentru motive justificate, SEA își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului în vederea efectuarii unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a

activității clientului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel SEA. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa Serviciului Vânzări, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor enumerate.

3.7. SEA livrează bunurile comandate doar în zilele lucrătoare. Comenzile ce sunt plasate în zilele de sărbătoare legală și/sau sâmbăta și duminica vor fi procesate în urmatoarea zi lucrătoare.

    3.7.1. De regulă termenul de livrare al comenzii în cazul ridicării bunurilor dintr-unul din depozitele SEA este: în aceeași zi, dacă respectiva comandă a fost plasată pâna în ora 15.00, respectiv a doua zi, dacă aceasta a fost plasată după ora 15.00.

    3.7.2. Termenul de livrare a comenzii în cazul livrării prin curier este: în aceeași zi, dacă respectiva comandă a fost plasată pâna în ora 11.00; respectiv a doua zi, dacă aceasta a fost plasată după ora 11.00.

3.8. Clientul are obligația să verifice conținutul expedierii (de exemplu, integritatea și numărul coletelor) în prezența curierului și să formuleze orice reclamație cu referință la AWB prin întocmirea unui proces verbal de constatare cu reprezentantul curierului. Reclamațiile referitoare la integritatea expedierii sau orice problemă care ar putea fi imputată curierului și formulată după livrare nu mai pot fi luate în considerare și vor fi considerate nule. SEA nu poate fi făcută răspunzătoare în cazul în care mărfurile vor fi livrate cu întârziere din vina curierului.

3.9. Livrarea prin curierul indicat de client se face pe baza comenzii acestuia către curier și se încadrează în condiția EXW (conform INCOTERMS 2010). În această situație plata curierului este suportată de către client.

4. PLATA

4.1. SEA pune la dispoziție următoarele metode de plată: numerar, ordin de plată, card bancar, filă CEC, bilet la ordin sau plată ramburs.

4.2. Prețul plătit de Cumpărător este prețul afișat pe acest website în momentul în care SEA primește comanda.

4.3. Toate prețurile sunt afișate în LEI fără TVA. Taxele de livrare, respectiv TVA-ul vor fi indicate la plasarea finală a comenzii.

5. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

5.1. Proprietatea asupra bunurilor este transferată Cumpărătorului la achitarea integrală a contravalorii comenzii chiar dacă bunurile au fost predate.

6. RETUR

6.1. Returnarea produselor se poate face într-una din următoarele situații:

    6.1.1. Produsul nu este conform specificațiilor sau prezintă vicii ascunse, situație in care SEA va înlocui produsul sau va rambursa integral contravaloarea mărfii.

    6.1.2. Cumpărătorul a comandat greșit produsele, caz în care returul este permis în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii bunurilor, în ambalajul original și cu etichetele de identificare nedeteriorate, respectiv cu documentele care au însoțit livrarea.

6.2. Condiții de retur:

    6.2.1 Returul se poate face doar în baza completării „formularului de retur” ce se poate solicita Serviciului Vânzări sau se poate descărca din site.

6.3. Costul de retur:

   6.3.1. Pentru situația prevăzută la 6.1.1 costurile generate de returnarea produselor sunt suportate de SEA.

   6.3.2. Pentru situația prevăzută la 6.1.2 costurile generate de returnarea produselor sunt suportate de către cumpărător, în cuantum de 10% din valoarea mărfii returnate plus valoarea transportului.

6.4. Modalitate returnare:

6.4.1. Returnarea produselor se face prin trimiterea produselor în orice depozit SEA;

6.5. Înlocuirea produselor și/sau rambursarea contravalorii:

    6.5.1. Formularul de retur este documentul în baza căruia se facilitează returul de marfa și/sau rambursarea banilor.

    6.5.2. Schimbul de produse se face în măsura stocului disponibil și este procesat într-un termen de 3 zile lucrătoare.

    6.5.3. Rambursarea valorii produselor returnate va fi efectuată în cel mult 3 zile lucrătoare de la data efectuării returului.

    6.5.4. Clienții care au achitat comanda cu numerar pot alege ca modalitate de returnare a contravalorii produsului viramentul bancar, în baza unui

cont furnizat pe formularul de retur.

7. GARANȚII

7.1. Produsele pentru care legislația în vigoare prevede existența unor certificate de garanție vor fi însoțite de un astfel de document emis de către

producător.

7.2. Condițiile speciale de acordare a garanției sunt definite de certificatul de garanție.

7.3. Termenul de garanție curge de la data emiterii facturii de către SEA.

7.4. Eventualele defecțiuni și repararea acestora se vor constata și repara doar în baza certificatului de garanție și a facturii fiscale, eliberate la data achiziționării produsului, prezentate în original.

8. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

8.1. SEA nu are față de Cumpărător nicio obligație privind orice pierdere sau prejudiciu indirect (inclusiv dar fără limitare la pierderi de profit, clienți, vânzări, oportunități sau prejudicii de imagine), costuri, cheltuieli sau alte revendicări pentru orice fel de compensații indirecte (provocate în orice mod) care rezultă din sau în legătură cu achiziționarea de bunuri de la SEA sau altfel, în baza acestor termeni.

9 SECURITATEA DATELOR

9.1. SEA va colecta, procesa și/sau utiliza informații cu caracter personal în scopul administrării și îndeplinirii prezenților termeni și condiții, precum și pentru promoții, activități de sondare a pieței și a opiniei partenerilor.

9.2. Accesul la datele personale va fi limitat la angajații autorizați după cum este necesar în scopurile identificate la punctul 9.1., precum și securitatea și întreținerea IT. SEA utilizează măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja securitatea și confidențialitatea datelor personale și efectuează revizii și îmbunatățiri regulate ale acestor măsuri după cum este necesar pentru a reflecta evoluția legilor și/sau îmbunătățirile în tehnologia disponibilă.

9.3. Persoanele vizate au dreptul de a accesa și de a revizui datele personale și de a solicita corectarea, modificarea, ștergerea sau blocarea datelor dumneavoastră personale.

9.4. Orice întrebări suplimentare și/sau intenții de a (i) accesa sau vedea datele personale, (ii) face o solicitare privind datele personale sau (iii) retrage consimțământul, vor fi direcționate către SEA ROMANIA SRL persoană juridică, cu sediul în București, str. Progresului, nr 110-116, sector 5 sau le puteți solicita la adresa de email rgpd@sea.ro.

9.5. Utilizatorii sunt rugați să consulte “Politica Generală RGPD” prin accesarea linku-lui https://www.sea.ro/medias/Politica-RGPD.pdf?.

10. DREPTURI DE AUTOR

10.1. Întregul conținut al website-ului: poze, texte, logo-uri și alte date, numite generic „conținut”, sunt și ramân proprietatea SEA sau, după caz, a furnizorilor sau producătorilor produselor oferite prin intermediul website-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 129/1992 privind modelele și desenele industriale, republicată.

10.2. Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SEA; includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SEA asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin

reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al SEA.

10.3 Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

11. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Termenii și Condițiile din prezentul document vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legislația din România și orice litigii vor fi soluționate exclusiv de instanțele române.